GPT-NL: Het AI-taalmodel van Nederland

Nederland is bezig met het ontwikkelen van een eigen AI-taalmodel: GPT-NL. Hiermee wordt er een grote stap gezet in transparant, eerlijk en toetsbaar gebruik van AI. De ontwikkeling ervan zal worden gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Maar wat kunnen we verwachten?

Wat houdt GPT-NL precies in?

Een samenwerkingsverband van non-profitorganisaties, waaronder TNO, SURF, en het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) heeft aangekondigd plannen te hebben voor de ontwikkeling van een open Nederlands taalmodel genaamd 'GPT-NL'. Dit model zal toegankelijk zijn voor zowel academische instellingen als overheidsinstanties, waaronder die actief zijn op het gebied van gezondheid, defensie en veiligheid. 

Het streven van GPT-NL is om de digitale autonomie van Nederland te versterken door transparante, eerlijke en toetsbare AI in te zetten. Selmar Smit, hoofdwetenschapper bij TNO, benadrukt dat GPT-NL niet alleen inhoudelijk zal bijdragen aan Nederlandse organisaties, maar ook het besluitvormingsproces zal ondersteunen in lijn met Nederlandse en Europese waarden, met behulp van technologie en data.


Wat wordt er geïnvesteerd?

Voor de ontwikkeling van het model wordt zo'n 13,5 miljoen euro uitgetrokken. Amerikaanse techbedrijven zijn dan ook geen concurrent te noemen wanneer je de vergelijking maakt naar begroting. De waarde van OpenAI wordt namelijk geschat op 90 miljard dollar.

Concurrentie

GPT-NL ontwikkelaar Selmar Smit geeft aan niet te willen concurreren met AI-modellen van miljardenbedrijven. Smit vertelt dat ze een veel eerlijker en verantwoordelijker model willen ontwikkelen. Transparantie is belangrijk en mensen mogen bezwaar maken wanneer ze het niet eens zijn dat bepaalde data wordt gebruikt.

Hoe gaan ze privacy waarborgen?

GPT-NL zal worden getraind op basis van openbaar gepubliceerde gegevens, waarbij erkend wordt dat deze persoonsgegevens kunnen bevatten. Om de privacy van burgers te waarborgen, heeft het samenwerkingsverband overeengekomen om niet-geanonimiseerde gegevens uit te sluiten van het trainingsproces. Hoewel een 100% uitsluiting niet gegarandeerd kan worden, onderzoekt het samenwerkingsverband oplossingen, zoals een 'opt-out' mogelijkheid, zodat burgers de zekerheid hebben dat hun gegevens niet in de datasets van GPT-NL terechtkomen.

Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) benadrukt het belang van transparantie bij het gebruik van modellen voor forensisch onderzoek. Het samenwerkingsverband streeft ernaar dat alle partijen in het strafproces een duidelijke uitleg kunnen krijgen over de werking en training van het model. Deze inspanningen zijn gericht op het minimaliseren van de kans op subjectiviteit en onbewuste vooroordelen in de conclusies van NFI-onderzoeken.

Er wordt verwacht dat de eerste versie van GPT-NL aan het einde van dit jaar klaar is.


Wil je meer informatie? Vul dan onderstaand formulier in.

Cookies
Deze site gebruikt geanonimiseerde cookies. Klik op "Akkoord" als je akkoord gaat met het gebruik van cookies, of klik op "Aanpassen" om je voorkeuren te bepalen.
Deze site gebruikt geanonimiseerde cookies.