Een praktische handleiding voor
nieuwe statistieken in GA4

Digital marketing Analytics
17 oktober 2022
Dick Gennissen

In oktober 2020 is Google Analytics 4 (GA4) gelanceerd. GA4 vervangt Universal Analytics (UA), een tool die door miljoenen mensen over de hele wereld wordt gebruikt. Tot zover niets nieuws. In dit bericht nemen we je mee in twee nieuwe statistieken die zijn geïntroduceerd als onderdeel van GA4, namelijk: betrokkenheidsratio en conversieratio. Daarnaast delen we enkele handige tips om die statistieken te lezen en te begrijpen.

1. Betrokkenheidspercentage

Laten we beginnen bij het betrokkenheidspercentage, één van de nieuwe statistieken in GA4. Dit percentage zegt iets over de verhouding tussen betrokken sessies en het totale aantal sessies. Maar wat is een betrokken sessie precies? Laten we eerst eens kijken naar hoe we een sessie definiëren. Een sessie is de periode dat een gebruiker actief is op jouw website. GA4 definieert een websitebezoek als een betrokken sessie wanneer: 

● De website of app minimaal 10 seconden actief is, 

● Er een conversiegebeurtenis wordt geactiveerd, 

● Of wanneer er 2 of meer paginaweergaven zijn. 

Voorbeeld
Stel je voor dat je gisteren 5000 bezoeken op je website had, en daarvan vulden 1000 bezoekers een formulier in. Deze 1000 bezoekers zijn volgens GA4 ‘betrokken’. Het betrokkenheidspercentage is in dit geval 1000 gedeeld door 5000, dus: 20%. Dus 20% van de sessies van gisteren worden bestempeld als betrokken. 

Betrokkenheid versus bouncepercentage

Is het betrokkenheidspercentage nu het tegenovergestelde van het bouncepercentage uit Universal Analytics? Niet helemaal. Zoals we net al zagen, worden in het betrokkenheidspercentage zowel de tijden op de pagina als de conversie meegenomen. Betrokkenheidspercentage en bouncepercentage elkaars exacte tegenpolen noemen, is dus te simpel. Kijk bijvoorbeeld eens naar een informatieve pagina waar geen actie nodig is. Eerder werd de gebruiker misschien als een bounce beschouwd, maar nu wordt hij als betrokken beschouwd als hij langer dan 10 seconden blijft. 

Gebruik je gezonde verstand

Betrokkenheidspercentage zorgt voor nuttige inzichten, maar er zijn ook gebreken. Je kunt je afvragen of een periode van 10 seconden lang genoeg is om echte betrokkenheid te tonen. Stel je voor dat je website een hoge betrokkenheid toont voor een bepaalde pagina, maar dat alle bezoeken precies 10 seconden duurden. Het betekent niet dat jouw bestemmingspagina goed of aantrekkelijk is. Zo’n korte periode op een pagina blijven en niet naar andere pagina’s navigeren, duidt niet direct op betrokkenheid of op enige vorm van waarde. 

Aan de andere kant, aangezien 10 seconden niet zo lang is: veel sessies en tóch een laag betrokkenheidsratio wijst je snel op een groter issue op de pagina. Daar is in ieder geval zéker actie nodig.  


Waar vind je het betrokkenheidspercentage? 

Ga naar Rapport > Acquisitie > Gebruikersacquisitie 

Hoe lees je betrokkenheidsgegevens?

In het bovenstaande voorbeeld scheidden we betrokkenheidsgegevens op basis van de manier waarop bezoekers bij een website terecht kwamen. Een betrokkenheidspercentage van 69,47% onder organisch zoeken geeft aan dat 69,47 van elke 100 bezoekers betrokken waren bij jouw website. Een betrokkenheidspercentage van 60% of hoger wordt voor een B2B-website als goed gezien, tegenover meer dan 70% voor een B2C-site. 

2. Wat is de conversieratio?

Een conversie is een actie die een gebruiker op jouw website uitvoert. De meest voorkomende conversie is een aankoop. Een conversie (bijvoorbeeld een aankoop) is het belangrijkste doel voor een bedrijf, omdat dit inkomsten voor hen genereert.

In eerdere versies van GA, waaronder Universal Analytics, werd de conversieratio berekend door 'sessies met conversies' te delen door 'alle sessies'. Dit ging alleen niet altijd goed. Daarom voerde Google met GA4 twee verschillende soorten conversieratio's in: conversieratio van gebruikers en conversieratio van sessies. Laten we – voor we deze nieuwe conversieratio’s toelichten – eens inzoomen op het belangrijkste probleem in de oorspronkelijke conversieratio. 

Beter zicht op conversie

Stel je eens een scenario voor waarin gebruiker A jouw website bezoekt vanuit een Google-zoekadvertentie. Hij converteert niet in de eerste sessie. De volgende keer komt hij langs via een Facebook-bericht. Deze keer wordt de sessie beschouwd als een conversie. 

Vervolgens bezoekt gebruiker B jouw website vanuit een nieuwsbrief en zorgt voor conversie. Ze bezoekt je website opnieuw – dit keer van een doorverwijzing – en converteert. 

Als je kijkt naar de totale conversiepercentages, zijn dat 3 conversies op een totaal van 4 sessies. Het conversiepercentage is 75%. 

Wat als het je doel was om een gebruiker meteen tot conversie aan te zetten: alle volgende sessies of conversies van de gebruiker interesseren je dan toch niet zo veel? Hier komt de gebruikersconversieratio in beeld. Dit is het percentage gebruikers dat een conversiegebeurtenis activeerde. Conversieratio van sessies is het percentage sessies waarin een conversiegebeurtenis is geactiveerd. Met deze nieuwe statistieken heb je dus veel beter en gedetailleerder dan voorheen zicht op hoe conversie er op jouw website uitziet.


Hoe krijg je toegang tot conversieratio? 

  • Navigeer naar 'Verkennen' in je GA4-property
  • Klik op het sjabloon Blanco rapport
  • Geef jouw rapport een naam en selecteer het gegevensbereik
  • Selecteer de Evenementnaam als een van de dimensies
  • Selecteer sessieconversieratio, conversieratio en gebruikersconversieratio als statistieken
  • Je kunt de conversiegegevens nu zien.

Hoe lees je de data? 

In het bovenstaande voorbeeld zie je dat 100% van alle gebruikers betalingsinformatie toevoegde of in het afrekenproces converteerden. Daarnaast was bij 100% van alle sessies waarbij betalingsgegevens werden toegevoegd, sprake van een conversiegebeurtenis. 

Conclusie 

Meer data over je website is altijd goed. De bovenstaande twee statistieken van Google Analytics helpen je problemen op je website en in je campagnes te voorkomen of te verhelpen. Ze geven je nog beter inzicht in wat nodig is, zodat je de juiste acties kunt ondernemen. Een welkome aanvulling voor iedere marketeer of salesmedewerker, dus! 


Contact opnemen

Wil je meer informatie over het gebruik van GA4 of heb je een andere vraag? Vul onderstaand formulier in en wij helpen je graag verder.


Cookies
Deze site gebruikt geanonimiseerde cookies. Klik op "Akkoord" als je akkoord gaat met het gebruik van cookies, of klik op "Aanpassen" om je voorkeuren te bepalen.
Deze site gebruikt geanonimiseerde cookies.